Y
A
R
A
T
I
C
I
İ
F
A
D
E
Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7

Yaratıcı İfade Atölyesi

Bu dersin en temel amacı; kişinin kendini ifade tarzına yönelik bakış açısını ve görme biçimini fark ettirmektir. Yaratıcılık kavramına, disiplinlerarası bir anlayışla bakıldığında sınırların daha da genişlediğini keşfettirmektir. Her ders nefes egzersizleri, meditasyon veya mindfullness deneyimi ile başlamaktadır. İnteraktif bir şekilde ilerleyen ders içeriği; bazen “meseleleri” odağına alan felsefi bir manifesto yazmakla, bazen tanımsız objeler üzerinden tasarım yapma çalışmalarına kadar çeşitlidir. Bu sebeple kelimelerle tanımlaması da zordur. Kişinin önce sınırsız koşuldan, devamla tek verili koşulla ve sonra metinsel zorunluluklarla sahne yapmaya giden sunumları ile ilerlemektedir. Hazırlanan sahnelerin, mekan-kostüm tasarımı ve metni üç boyutlu görselleştirme becerisi üzerine değerlendirme yapılarak, estetik kavramı tartışılmaktadır. Çekilen fotoğraflar ve filmler üzerinden, görsel hikaye anlatımı, biçim ve yönetim başlıkları tartışılarak değerlendirilmekte, derse konuk profesyoneller eşlik etmektedir. Maskenin tarihi ve maske tiyatrosu üzerine söyleşiler yapılmakta, tasarlanan Hamlet bebekleri ile oyunlar oynanmaktadır.

Özetle bu derste; eğlenme garantisi ile, kişinin öz becerilerini idrak etmesi ve yaratıcı anlatım biçimlerini geliştirmesi hedeflenmektedir.