D
İ
K
S
İ
Y
O
N
Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6

Diksiyon Atölyesi

Türkçe konuşma dilinin temel kuralları, boğumlama, vurgu ve tonlamanın yanı sıra, sözcük duygusu, söz beden ilişkisi ve entonasyon konularını içeren kapsamlı diksiyon atölyemiz, oyuncu adayımızın ses kullanımı ve konuşma becerisini geliştirmeyi amaçlar.