H
A
R
E
K
E
T
Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7
Icon 8

Hareket Atölyesi

Oyuncu adayımızı bedenen geliştirmek, hareket algısını arttırmak, çevresine karşı farkındalık kazandırmak, müzikle uyumunu geliştirmek, koordinasyon, kondisyon, esneklik ve rahatlama tekniklerini deneyimlemek gibi birçok elementi bir arada bulunduran hareket dersleri, başlangıç seviyesinden orta seviyelere kadar devam eder.

Kazanılan farkındalık ve rahatlıkla, doğaçlama ya da bir metin üzerinden hareketle anlatıma geçilen atölye, beden-tirad ve beden-sahne çalışmaları üzerine yoğunlaşır.